LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN STCPHARCO

  • Tên công ty:                Công ty Cổ phần STCPHARCO
  • Tên tiếng anh:             STCPHARCO Joint Stock Company
  • Địa chỉ:                        316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
  • Điện thoại:                  0932.086.123
  • Webiste:                      www.stcpharco.com

Công ty Cổ phần STCPHARCO chính thức được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh theo Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp phép.

Quy mô ban đầu của Công ty là một văn phòng nhỏ, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, lãnh đạo Công ty cùng với các thành viên đã khởi nghiệp từ những công việc nhỏ nhất, sau đó dần dần khẳng định uy tín và thương hiệu của Công ty. STCPHARCO đã, đang và sẽ không ngừng sáng tạo để cống hiến cho xã hội những sản phẩm hữu ích có chất lượng tốt nhất cho sức khỏe của người dùng, qua đó từng bước nâng cao vị thế thương hiệu STCPHARCO.

Để tồn tại trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như sự phát triển không ngừng của đất nước, STCPHARCO đã xây dựng chiến lược cho riêng mình, trong đó trọng tâm là đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho toàn thể thành viên; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua đó, tạo được uy tín với các khách hàng, đồng thời tạo được nền móng vững chắc để Công ty phát triển trong điều kiện mới.

Với phương châm “Coi con người là nhân tố trung tâm để quyết định thành công và phát triển bền vững”, mà trong đó mỗi thành viên đều được thể hiện mình, được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân. Vì vậy, Văn hóa doanh nghiệp mà STCPHARCO luôn luôn hướng tới là một doanh nghiệp cởi mở, đa dạng, độc đáo, khác biệt.

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần STCPHARCO hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, với các dòng sản phẩm chủ đạo là thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên. STCPHARCO đã, đang và sẽ không ngừng sáng tạo để cống hiến cho xã hội những sản phẩm hữu ích có chất lượng tốt cho sức khỏe, qua đó từng bước nâng cao vị thế thương hiệu STCPHARCO.

III. SỨ MỆNH CỦA STCPHARCO